Pék utcai homokbánya, helyzetkép 2020. szeptemberében

Nyomtatóra optimalizált verzió, nyomtatás.

Az egykori homokbánya Rózsavölgy talán utolsó természetközeli területe. A kilencvenes, kétezres években alkalmanként foglalkoztunk vele, akkor az a cél fogalmazódott meg, amit az önkormányzat is deklarált, hogy helyi közpark, esetleg helyi védettségű terület legyen itt. Körbeépülése már korábban megtörtént. 2006-07-ben a fenti zónában egy hatlakásos társasház épült, ami a Jegenye utca felől közelíthető meg, ott parkolók is vannak telken belül és lépcsők vezetnek fel a házhoz. Ugyanakkor a kényelmesebb megközelítés érdekében akkor a vagyonkezelővel történt megállapodás alapján egy elég meredek feltáró, megközelítő út épült a közpark közepén, a fenti házhoz, amolyan magánútként, sorompóval lezárva. Akkor tiltakoztunk a közpark ilyen célú felhasználása ellen, és javasoltuk az eredeti állapot visszaállítását, a terület rehabilitációját, bemutatását, mint helyi értéket.
Sok év után körbenézve a területen, kitűnik, hogy nem sok minden történt, a feltáró út felső kanyarodó részén parkoló alakult ki, ahol 6-8 autó áll a zöldterületen, még egy kétlakásos ház épült a korábbi társasház alatt, ami innen fentről is megközelíthető. Egyébként valamennyi itteni ingatlan a Jegenye utcára nyílik, onnan közelíthető meg, parkolóhelyekkel, csak az épületek a domboldalon vagy dombtetőn vannak, és lépcsővel érhetők el. Egyik Jegenye utcai lakó perben van az önkormányzattal az eredeti állapot helyreállítása érdekében, ami évek óta tart, ill. áll.
A Pék utca végében a korábbi feljáró gyalog út, ami a kilátó ponthoz vezet, lényegében már nem járható, becserjésedett, ott most épp közmű munkák is folynak, sokfelé régi és újabb sitt lerakatok, egyéb hulladékok vannak.
Javasoljuk, hogy az önkormányzat foglalkozzon a közpark, közterület rendbe tételével, feljáró sétaút, kilátópont, tájékoztató tábla elhelyezése a terület értékeiről. Továbbá vizsgálják felül a feltáró, vagy szervizút jogosultságát.

az egykori homokbánya

az egykori homokbánya


a feltáró út parkolóval

a feltáró út parkolóval


az új társasház felé

az új társasház felé


a fenti ház a Jegenye utca felől

a fenti ház a Jegenye utca felől


a ma már járhatatlan sétaút felfelé

a ma már járhatatlan sétaút felfelé

és a 13 évvel ezelőtti helyzet, következmények nélkül:

Helyzetkép, vélemény és javaslatok
A Pék utcai volt homokbánya és térségében kialakult helyzettel kapcsolatban

A Pék u. felső végében lévő két telken – 234269 ill. 234271/1 – a korábbi évtizedekben homokbánya működött, ami felhagyása óta részben rekultiválódott, becserjésedett, fásodott. A 90-es évek eleje óta figyelemmel kísértük ezt a pontot, amely jellegzetes helyi zöldterületté, kilátó ponttá vált, annak megőrzése, ill. kíméletes helyi közösségi célú hasznosítása volt a mindenkori elképzelés. Ezt támasztotta alá a kapcsolódó Rózsavölgy KSZT is, amely közpark, kilátóhelyként említi az adott területet. Ehhez kapcsolódik a képviselőtestület 2006. szeptemberi határozata, amely egyebek mellett a Pék utcai volt homokbánya területére vonatkozóan is felkéri az illetékes bizottságot a terület helyi védettsége lehetőségének megvitatására, és javaslat előkészítésére.
Néhány héttel ezelőtti, tavaszi bejárásunkon szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a területen egy sorompóval lezárt, meglehetősen meredek feljáró út épült a fent lévő, egyébként a Jegenye u. 25. felől nyíló társasházhoz. Akkor egyéb dokumentumok nem álltak rendelkezésre, ezeket azóta sikerült áttekinteni, ill. az érintett lakókkal konzultálni. Kiderült, hogy a vonatkozó területre, két telekre, a VAX Rt. még 2006. októberében bérleti szerződést kötött a fenti társasházat tulajdonló ARBITARE Kft-vel, méghozzá „gyalogos és gépjárművel való megközelítés céljaira”. A bérlő már korábban elkezdte az említett feljáró út építését, amit az említett szerződés lényegében szentesített, idézet: „A terület rendeltetése Z-KP közpark, városi parkok. A használat módja: a vázrajzon útként jelölt területrész feljárati út, gyalogos, és gépjárművel történő megközelítése a 221325 sz. ingatlan használói és tulajdonosai részére.” A szerződés egyebek mellett rögzíti még a feljáró út szerkezetét, 3 m széles, 30-40 cm alap, elsősorban zúzott kavics, felület zöldbeton, térbeton kocka.
A terület, amiről több dokumentum, így az említett KSZT, valamint az érintett lakók által készíttetett geotechnikai szakvélemény is megállapítja, hogy elsősorban a két említett ingatlan és térsége felszínmozgás veszélyes, ill. erózió és omlás veszélyes. Erre utal a feljáró út építése kapcsán történt földmunka, és annak következményei, a felerősödő erózió, a szakvélemény is tiltani javasolja a földmunkát, a tereprendezést, és a meglévő növényzet bolygatását. Botanikusunk véleménye az, hogy a terület tájképi értéke lokális szinten magas (kilátópont egészen Vácig), botanikai értéke lokális szinten magas (természetközeli állapotú sztyeprét töredékes állománya a bányafal fölött), zoológiai értékét elsősorban a madárfajok jelentik, de bizonnyal számottevő a hüllők és az ízeltlábúak jelenléte is. Legfontosabb azonban a terület jelentős zöldfelületi értéke helyben, ill. a kerületben, amely részletes környezetrendezést kíván – tájépítészek, esetleg hallgatók bevonásával is megoldható -.

Fentiek tükrében megdöbbentőnek tartjuk azt a fajta „ingatlan és vagyon gazdálkodást” amit itt a VAX Rt. művelt, s ami szöges ellentétben van az összes vonatkozó önkormányzati dokumentummal, döntéssel. Úgy gondoljuk sürgős beavatkozásra, a hasznosítási szerződés visszavonására, és a telkeken az eredeti állapot helyreállítására, valamint a jelzett megőrzési, rehabilitációs folyamatok elindítására van szükség. A következményeket ezért a VAX Rt.-nek kell viselnie, amely nem vonhatja ki magát a helyi és azon túli jogszabályok alól, nem építési hatóság, amely útépítési engedélyeket ad ki, s nem gazdálkodhat ilyen felelőtlenül a helyi közösség vagyonával, még inkább zöldterületi értékeivel.

Budafok, 2007. június 26.
Mészáros Péter
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület

Kapják:
Szabolcs Attila polgármester
Németh Zoltán alpolgármester
A Képviselőtestület Környezetvédelmi Bizottsága, és Városfejlesztési Bizottsága,
A VAX Rt. Felügyelő Bizottsága

2020. szeptember 23. szerda

 • Loading Quotes...
 • Zöld kitekintés

  Levegõminõségi elõrejelzés
  Zöld könyvek,
  kiadványok

  Fitoland
  zöldek.lap
  zoldek.lap.hu
  Budafok-Tétény - cégek és apróhirdetés