Levelezés a Főpolgármesteri Hivatallal a természetvédelmi értékeink, és kezelésük ügyében

Nyomtatóra optimalizált verzió, nyomtatás.

Tarlós István
főpolgármester úr részére
Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Főpolgármester Úr,

Kapcsolódva, tavalyi levelünkhöz, melyre sajnos érdemi választ nem kaptunk, s melyet emlékeztetésül mellékelünk, szeretnénk tájékoztatni a nagytétényi Duna parttal kapcsolatos tavaszi Új Széchenyi terv mini projektünkről, mely a nagytétényi belvárosi rekonstrukciós folyamathoz kapcsolódott.
A tavasz folyamán bejárásokkal, kerekasztallal, és kiadványokkal járultunk hozzá a nagytétényi Duna part értékei tudatosításához, a védelmi folyamat erősítéséhez. Ez a folyamat 2008-ban éppen a Főváros kezdeményezésére indult el, amikor részletes botanikai, állattani felmérést végeztünk, a Duna parton és a Tétényi fennsíkon, azon területeken, amelyek a helyi védelembe való bevonásban szóba jöhetnek. A nagytétényi ártéri erő tekintetében ez nyilvánvalóvá vált, olyan értékes ártéri galéria erdő van itt, amely a fővárosban másutt már nem található meg, rendkívüli tájképi és élőhelyi értékekkel. Sajnos a védelmi folyamat azóta már házon belül, a Fővárosnál rendre elakad, az ellenérdekű felek erősebbek, mint a védelmet szorgalmazók. Ez azt a maradék elvet tükrözi, amire a csatolt hírlevélben is utaltunk, miszerint a természeti védettség csak azokat a területeket illetheti meg, amelyek már mások, más célok számára hasznavehetetlenek. Itt pedig egy igen távoli, és homályos célként a DILK, a dél-budai logisztikai központ és kikötő tervei fogalmazódtak meg, az egykori dél-budai szennyvíz tisztító helyén és a Duna parton, a mostani galéria erdő helyére. Túl azon, hogy a logisztikai központ és kikötő realitása szakmai körökben is erősen kétséges, szomorú, hogy ezzel együtt blokkolni tudja a rendkívüli természeti, tájképi értékek védelmét, hátha egyszer mégis el tudjuk azokat pusztítani címmel.
Tisztelt Főpolgármester Úr, ismételten kérjük hathatós támogatását, és állásfoglalásukat az itt, 2008-ban elindult védelmi folyamat tekintetében. Természeti értékeink jövője, benne a biológiai sokféleséggel, a tiszta levegővel, vízzel, forog itt, és a tágabb környezetünkben kockán.
Tájékoztatására elektronikus formában csatoljuk a tavaszi projekt szakmai anyagait, emlékeztetésül a 2008-as felmérés anyagát is, mely a Főpolgármesteri Hivatalban elérhető, sajnálatos, hogy a Városüzemeltetési Főosztály, a korai meghívás ellenére sem képviseltette magát a jelzett Duna part kerekasztalon.

Üdvözlettel,

Mészáros Péter

kapja még: Németh Zoltán képviselő úr, frakcióvezető

A 2012 júniusi levél a főpolgármesterhez

A Városüzemeltetési Főosztály válasza

Válaszunk Horváth Béla főosztályvezető úrnak

Tisztelt Főosztályvezető Úr, Kedves Béla,
köszönettel vettük válaszotokat a főpolgármester úrhoz intézett levelünkre. Az együttműködésünk a főosztállyal, korábban ügyosztállyal valóban jónak mondható, másfél évtizedes, nem eredmények nélkül. A nagytétényi Duna part témáját is a főosztály vetette fel 2008-ban, és akkor készült a jelzett, és emlékeztetésül, a csatolt CD-re is kitett tanulmány, vizsgálat, javaslat, a Duna part ill. a Tétényi fennsík védelemre javasolható területeiről. Ezt a védelmi folyamatot próbálta közelmúlt projektünk, Új Széchenyi Terv, mini projekt, a Nagytéétnyi Duna part természeti értékeiről, segíteni. A korábbi helyi védelmek a 90-es években, melyek megszüntetésre kerültek – ezek jogszerűsége amúgy erősen vitatható, hiszen erre már nem volt jogosultsága a helyi önkormányzatnak – valójában fákat, facsoportokat céloztak. Itt azonban az anyagokból is láthatóan kiemelkedő értékek vannak, elsősorban a nagytétényi Duna parti ártéri galéria erdők formájában, ezért is furcsák az amúgy lappangó tervek a Dél-budai Logisztikai Központ esetleges ide telepítését illetően, ennek realitása jelenleg nagyon csekély, de annyira mégis, hogy a helyi fővárosi védelem napirendre sem tud kerülni. Erre utaltunk a tavaszi publikációkban, miszerint a természetvédelem e tekintetben is a maradékelvet követi, ami másra hasznavehetetlen, azt levédjük, de az is évtizedig tart. Javasoljuk azért, hog a Főosztály ismét tűzze napirendre a nagytétényi Duna part védelmi folyamatát.
A fennsíkon is a Főosztály támogatta, kezdeményezte a védelmet a Balatoni út innenső sávjára, azonban az is inkább áll mint halad évek óta. A helyi önkormányzat a Nyél utca, Brassói utca térségében a védelemre javasolt területet szorgalmazza lakóövezetbe sorolni, ami több mint furcsa. A tavaly nyári egyeztetés óta nem történt semmi, ill. mi úgy tudjuk, a labdát visszakapta a kerület, módosítsa álláspontját, terveit, mi pl. a Szabadkai út menti Mg övezetek átsorolását nem ellenezzük, csak a gyepek, erdők zöldövezetből lakó övezetbe sorolását nem. pártoljuk, teljesen logikus módon. Sajnálatos hogy az agglomerációban is ismét erősödnek a városhatár menti lakópark építési nyomások, Törökbálint, Budaörs, itt, a fennsík felső zónájában.
A kezelés, élőhely rekonstrukció tekintetében is a maradékelvet látjuk, épp a minap került szóba Illés Zoltán államtitkárnál a civil konzultációk egyikén, hogy míg a fővárosban a zöldterületi kezelések, parkfenntartások éves nagyságrendje 2 milliárdos, addig a természetvédelmi kezelésre 20 millió jut, a Főkert-en keresztül. Mi 2000 óta végezzük a kezelési élőhely rekonstruciós, bemutatási munkákat a fennsíkon, 2010-ban még egy töredék összegre a Főkert-től megbízást is kaptunk, azóta azonban csak a Környezetvédelmi Alap pályázatokon keresztül megy a dolog, ami 25%-os önrészt igényel, tehát mi fizetünk azért, hogy egy kötelező fővárosi feladatot elláthassunk. A Főkert-nél még az ellátandó feladatokból is kikerült aTétényi fennsik kezelése, mondván, mi úgyis csináljuk. Megoldást jelenthet az, hogy a Környezetvédelmi Alapnál, a kötelező feladatok ellátása ne igényeljen önrészt, vagy ezeket a feladatokat, ha van helyi civil erő, telepítsék közvetlenül oda, mint ahogyan az a 2000-es években többször előfordult.
Javasoljuk ezen kérdések átgondolását, ill. egy helyszíni közös bejárást is az érintett területeken.
üdvözlettel,
Mészáros Péter
elnök
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület

Horváth Béla főosztályvezető válasza, 2013. november 8.

Tisztelt Mészáros Péter Elnök Úr! Kedves Péter!

Köszönettel vettem leveled, amelyben a XXII. kerületi helyi természetvédelmi területekkel kapcsolatos védetté nyilvánítási kérdésekkel, kezelési és finanszírozási problémákkal foglalkozik.

Tájékoztatlak, hogy jelenleg a Fővárosi Önkormányzat természetvédelmi tevékenysége a 2013. május 1-én hatályba lépett, Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletbe újonnan bekerült védett területekkel kapcsolatos feladatok és a Felsőrákosi-rétek védetté nyilvánítási eljárása körül koncentrálódik.

Az új rendelet elfogadásával a helyi védett területek nagysága 513 hektárról közel 700 hektárra bővült, illetve bővül majd a Felsőrákosi-rétek védettségének hatályba lépésével. Az új védelemmel Budapest legnagyobb összefüggő természetvédelmi területét alakítjuk ki, amellyel közel 170 hektár kerül majd természeti oltalom alá, ezért további területek védetté nyilvánítása jelenleg nincs napirenden.

A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület kezelésével kapcsolatban arról szeretném tájékoztatni, hogy a Főkert Nonprofit Zrt. 2013. évi közszolgáltatási szerződésében szerepel a fennsík kezelése. Az NZrt. feladatai között galagonyafoltok visszaszorítása, új táblák kihelyezése, valamint a régi hatósági táblák festése szerepel, az idei tartalékkeret terhére pedig a több éves galagonya nyesedék-kupacok elszállítását rendeltük meg.

Ezen felül a Tétényi-fennsíkon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntesei is végeznek élőhelykezelési munkálatokat.

A Környezetvédelmi Alap támogatási rendszerében, a 25 % önrész biztosításával kapcsolatos felvetésére az alábbiak szerint válaszolok:

A 2011-2016-os időszakra vonatkozó Budapest Főváros Környezeti Programjának E-2. célkitűzése szerint: „A helyi természetvédelmi területekkel kapcsolatos munkába célszerű a társadalmi szervezetek minél szélesebb körű bevonása, hiszen amellett, hogy a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló szervezetek részt vesznek a természetvédelmi szemlélet növelésében, – szaktudásuknak és elhivatottságuknak köszönhetően – szakmai feladatok megoldásában is az önkormányzat segítségére lehetnek”.

Fentiekkel a pályázati kiírás összhangban van, de a megfogalmazást valóban felül kell vizsgálnunk. A helyi védett természetvédelmi területekkel kapcsolatos pályázati lehetőséget az önkéntesek bevonásán keresztül megvalósuló természetvédelmi szemléletformálás miatt tehát nagyon fontosnak tartjuk, még úgy is hogy csak olyan civil szervezetek tudnak rá pályázni, amelyek biztosítani tudják az önrészt.

A pályázható téma elsődleges célja így nem a területek kezelése, hanem a civil aktivitás növelése, annak lehetőségének és terepének a biztosítása, hogy minél többen részt vehessenek szemléletformáló akciókban.

A pontosabb megfogalmazás érdekében a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendeletünket a közeljövőben felülvizsgáljuk.

Végül, de nem utolsó sorban, jelezni szeretném, hogy a 2014. évi természetvédelmi kezelési feladatok tervezése jelenleg is zajlik, amelyhez várjuk szakmai javaslataikat.

Köszönöm a hasznos felvetéseidet és bízom további segítő együttműködésetekben.

Üdvözlettel

Dr. Horváth Béla Ph.D

főosztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Főosztály

2013. november 8. péntek

 • Loading Quotes...
 • Zöld kitekintés

  Levegõminõségi elõrejelzés
  Zöld könyvek,
  kiadványok

  Fitoland
  zöldek.lap
  zoldek.lap.hu
  Budafok-Tétény - cégek és apróhirdetés