Dunapart II. rekultivációs lakossági fórum, Nagytétényi kastély, 2010. június 8.

Nyomtatóra optimalizált verzió, nyomtatás.

A tulajdonos, és a rekultivációs folyamat megbízója, a BD Park Zrt. képviselője, Korintus Balázs hívta össze a helyieket abból az alkalomból, hogy napokon belül elindul a hulladéklerakó feldolgozása, a mentesítés. Bemutatta a kivitelező Green Network Kft. képviselőjét, Bán Zalánt. A mentesítendő terület biztonsági és védelmi okokból bekerítésre került. A mintegy 32 hektáros terület mentén húzódik a parti út, mely önkormányzati hatáskör, 6 m szélességben, majd a Dunaparti fövenyes, Natura 2000-es zóna következik. A kerítés a BD Park Zrt. telekhatárán húzódik, azonban több helyen belenyúlik a korábbi parti út nyomvonalába, ott a kerítés mentén előbb egy keskeny 1,5-2 m széles csapást képeznek, majd az egyeztetéseket követően – Zöldhatóság, Nemzeti Park – kiszélesítik azt, az eredeti földút jellegű formára, ami a későbbiekben is megmarad a magaspart megépítésével. A Kastélypark utcánál a korábbi években felgyűlt több ezer m3 sitt, hulladék is kitermelésre kerül, itt már egyeztettek a jelzett szakhatósággal, melynek nem lesz kifogása, a becserjésedett sitt dombok kitermelése ellen, miként a parti út kialakítása ellen sem.

A területen majd egymillió m3 kommunális hulladék, egyéb inert anyag, takaró földréteg helyezkedik el, ezt 16 cella kialakításával dolgozzák fel, előbb észak felől a magaspart töltése alatti területet. Ekkor megépül a gát, a magaspart, vízzáró maggal, a 6-os út töltése szintjében, majd nagyjából havi ütemekkel a cellák kitermelése, átrostálása következik, az inert darabos anyagok aprításával, a hulladékok, fém, műanyag, gumi, egyéb kiválasztásával és elszállításával. A komposztálódott anyagok is visszakerülnek, folyamatos szennyezés méréssel. A töltések között kialakult lapályos területet végül feltöltik tiszta, ellenőrzött földdel, így a teljes terület egy szintbe kerül. A mentesítés északról dél felé halad, a korábbi keverőtelep helyén lesz az aprítógépek telepe, és a kivitelezés bázisa, ami utoljára kerül sorra. A szállítási megközelítés kizárólag a Diósárok magasságában lévő lehajtóról lesz majd, a 6-os út felől. A teljes mentesítési folyamat 2011 októbere végéig tart a jelen tervek szerint. A Dunatelepen egy cég elvégzi az ingatlanok, épületek állag felmérését a későbbi esetleges viták megelőzésére. A 6-os út mentén húzódó magasfeszültségű 120 kV-os vezetéket földkábelbe helyezik a beruházás keretében, ebben a mentesítési stádiumban.

A vitában szóba került, hogy a zaj határértékek meglehetősen szigorúak, 45 ill. 60 dB éjszakai, nappali, amit a jelenlegi 6-os út is gyakran túllép. A porterhelést feszegető Duna telepi kérdésekre azt jelezték, hogy az eddig vett minták nem poros anyagot jeleznek, de az aprítás a déli keverőtelepi oldalon lesz, és vízpermettel csökkentik a port száraz időben. A nappali munkaidő reggel 7 este 7 között lesz. A gát megépülte előtt kitermelik, és az előírásoknak megfelelően kezelik a Kastélypark utca végében a parton lévő nagymennyiségű sittet is, amivel helyre állhat az a fövenyes Natura 2000-es zóna is.

A töltés, a magaspart megépültével, rákerülhet a várhatóan jövőre ideérő Eurovelo kerékpárút, ill. a magaspartot követő 30-50m–es sávban közösségi terek, sétány, gyepes területek lesznek. A parti út földút marad, mert burkolása a hullámtér és a gyakori elöntés miatt nem értelmes. A Diósárok ugyanakkor nagyátmérőjű zárt szelvénybe kerül a feltöltendő területen.

A következő két héten belül kialakításra kerül a parti út a kerítés mentén, mert az esős időben ennek csak 2/3-a valósult meg, és gyalog, kerékpárral járható lesz, majd a tulajdonos Önkormányzat döntése szerint sor kerülhet annak szélesítésére a 6 m-es értékre. A felek, partnerek, beruházó, kivitelező, helyi civilek, és az önkormányzat képviselői a későbbiekben is rendszeres konzultációkat, egyeztetéseket, ill. ilyen jellegű találkozókat folytatnak.

Mészáros Péter

2010. június 9. szerda

 • Loading Quotes...
 • Zöld kitekintés

  Levegõminõségi elõrejelzés
  Zöld könyvek,
  kiadványok

  Fitoland
  zöldek.lap
  zoldek.lap.hu
  Budafok-Tétény - cégek és apróhirdetés