A patak és vízrendezésekről – 2016. szeptember 7.

Nyomtatóra optimalizált verzió, nyomtatás.

Az est fő témája a patakok, felszíni vizek ökologikus rendezési lehetőségeinek kérdései voltak. Meghívtuk Dukay Igor, természetvédelmi szakértőt, aki annak idején a Hosszúréti patak meder rendezésére készített ökologikus megoldás javaslatot. Megjelent Juvancz Zoltán egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, és kolleganője, Bodáné Kendrovics Rita, a Környezetmérnöki Intézettől, aki a felszíni vizek minőségi kérdéseivel foglalkozik. A helyiek mellett itt volt még egy-egy budaörsi és törökbálinti érdeklődő is.
Mészáros Péter bevezetőjében utalt az előzményekre, térségünkben a patakok vízgyűjtő és meder rendezése megoldatlan, miként a felszíni lefolyó esővizek is sok gondot okoznak, hasznosításuk, visszatartásuk ugyancsak nem megoldott. A Hosszúréti patakkal kapcsolatos konfliktusok közismertek, bemutatta a Szeneczey Balázs főpolgármester helyettesnek még április végén írt levél tartalmát és mellékleteit. Ebben a Rózsavölgy Egyesülettel közösen javasoltuk egy konzultáció megtartását a Hosszúréti patak évek óta álló ügyében. Utaltunk a 2010-es árvízre, ami komoly károkat okozott az alsó szakaszon, az azt követő mederrendezési projektre, ami meglehetősen megalomán és környezet romboló módon kezelte volna a patak medret és az ártéri zónáját, a növényzet teljes kiirtásával és gabionos kikövezéssel, uniformizált módon mindenhol. Ez a projekt saját dugájába dőlt, a tervek kivitelezhetetlennek bizonyultak a kerületi szakaszon. Ugyanakkor valamilyen beavatkozásra, mederrendezésre szükség lenne, differenciált módon, amit a csatolt anyagban foglaltunk össze. Így foglalkozni kell az alsó szakaszon az árvízveszély elhárításával, különösen a Kártya u. térségében kritikus a helyzet, a keresztező hidak, közművek átépítésével, a revitalizációs mederrendezéssel. Utaltunk a Méhész utcai híd alatti szakaszon három éve megvalósult villamos pálya menti mederfal megerősítésre, ami ugyancsak rossz példa, hatalmas várfal szerű, a patak keresztmetszetet beszűkítő létesítmény. Kitértünk a közelmúltban lezajlott 30a vonal rekonstrukciójára, amikor a keresztező műtárgyak bővítésre kerültek, kivéve a Hosszúréti patak átereszét.
Dukay Igor képekkel illusztrálva utalt azokra a törekvéseire, amik a széles értelemben vett ökologikus patak mederrendezésre irányulnak. Azért is bonyolult a probléma, mert sokféle érdek ütközik, így az önkormányzati, vagyonhasznosítási, a vízrendszer kezelési, üzemeltetési, az ökológiai, természetvédelmi, és a társadalmi, rekreációs igények. Bemutatta a Hosszúréti patak vízgyűjtőjét, néhány meglévő zápor tározóval, tóval, melyek minimális mértékben szolgálják a víz visszatartást, több ponton, összesen nyolc helyen vannak még beépítetlen, mélyfekvésű területek a patak és mellékágai mentén, ahol lehetőség lenne zöld tározók kialakítására. Természetes, cserjés, gyepes, víz visszatartó élőhelyek még mindig vannak, ha a korábbinál lényegesen kisebb mértékben is, nagyon sok helyen feltöltések és beépítések, leburkolások történtek. Ugyanakkor a patakmeder alakítása is sok lehetőséget tartalmaz arra, hogy élővé tegyük azt, így jelen helyzetben alig van a halaknak ívó, rejtőzködésre alkalmas hely, árnyékos zóna. Ezek egyszerű eszközökkel, technikákkal kialakíthatóak. Utalt a korabeli, 1780-as alaptérképre, ami egy kanyargós, természetes, nagy vizek esetén szétterülő medret, ill. hullámteret mutat. A természetközeli állapotok lokálisan, apró eszközökkel ma is segíthetők, így ahol van hely oldalirányban szelvénybővítéssel, medermélyítéssel, az érdesség alakításával. Patak meder minta szelvényeket mutatott, ahol a sematikus uniformizált kikövezés helyett helyileg lehet fásított rézsű is, amivel a megkívánt keresztmetszetet lehet biztosítani. Kitért a jogszabályi háttérre, az EU irányelvekre, és a hazai jogszabályokra, a vízpolitika, az árvízvédelem terén. Ill. saját előszabvány kezdeményezéseire, melyek a kisvíz folyások jó ökológiai állapotának, potenciáljának kialakítására, megőrzésére irányulnak. Ennek fontos összetevői, a természetes és mesterséges tározó terek, szelvénybővítések, a kotrások korlátozása, a vegetáció védelme a természetes meder alakulása segítése, a természetes partvédelmi megoldások, szorgalmazása. E tekintetben nagy nehézséget jelent a vízrendszereket tervezők befolyásolása, a jó irányokba.
A beszélgetésen szóba került, hogy az Óbudai egyetemi kollegák, szívesen segítenek, elsősorban alap profiljuk, a vízkémia, vízminőség területén, vizsgálatokkal, mérésekkel, akár hallgatók ide irányításával, szakdolgozat, féléves feladat az adott témában.
A térségi, vízgyűjtőbeli együttműködésről kevés információ van, itt legalább a közvetlenül érintett 4-5 önkormányzatnak kellene további lépéseket tennie, de ez jó pár éve alig halad.
Szó esett a másik nagy, ide kapcsolódó problémakörről, a felszíni vizek, csapadék vizek hasznosításáról, visszatartásáról, ami mikro és szélesebb szinten is feladat kellene legyen, mindenki számára.
Megnéztük a kapcsolódó kisfilmet a svájci patakok ökologikus rendezéséről:

Térképes összefoglaló

Levél Szeneczey Balázs főpolgármester helyettesnek

2016. szeptember 8. csütörtök

 • Loading Quotes...
 • Zöld kitekintés

  Levegõminõségi elõrejelzés
  Zöld könyvek,
  kiadványok

  Fitoland
  zöldek.lap
  zoldek.lap.hu
  Budafok-Tétény - cégek és apróhirdetés